4 CHẤT LIỆU MÀU
Tình Trạng
Chưa đăng ký
Giá
Miễn phí
Bắt Đầu Học

♦ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Các con sẽ được học kiến thức về vòng thuần sắc, nguyên lý màu, thế nào là tông màu nóng, tông màu lạnh, các bài học chuyên đề về sáp vặn, sáp dầu, màu poster và màu nước, sẽ hướng dẫn các con kỹ thuật cơ bản cũng như phương pháp sử dụng 4 chất liệu màu. Áp dụng các kiến thức đã học vào bài thực hành để các con tự mình tạo nên những bức tranh sinh động không những đẹp mà còn có chiều sâu và ý nghĩa.