TOPART E – Learning là một chương trình đào tạo mỹ thuật được thể hiện dưới mô hình sản phẩm kết hợp giữa phương pháp học trực tuyến và thực hành cụ thể trong nội dung các giáo trình đã được biên soạn.

TOPART E-Learning còn được hiểu là một sản phẩm tư duy, trí tuệ dành cho học viên từ 3,5 – 16 tuổi, được giới thiệu đến Khách hàng với các nội dung cụ thể như sau:

  • Tài khoản học trực tuyến tại website: https://elearning.topartvn.com/ (Tài khoản có thời hạn sử dụng 06 tháng)
  • Giáo trình đào tạo (Có 04 nội dung chính: Giáo trình Cơ bản; Giáo trình Nâng cao; Giáo trinh 4 chất liệu màu, Giáo trình Hiệu ứng đặc biệt).
  • Sản phẩm họa cụ (Có 04 gói họa cụ chính: Giáo trình Cơ bản; Giáo trình Nâng cao; Giáo trinh 4 chất liệu màu, Giáo trình Hiệu ứng đặc biệt).

TOPART E- Learning sẽ không có chức năng bảo hành do đặc thù của sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, với các quy trình và dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu, chúng tôi đã thể hiện rất rõ các thông tin phổ biến, hướng dẫn nội dung cũng như cụ thể hóa mọi thao tác cần xử lý ở từng hạng mục có liên quan đến các quy định, chính sách dành cho Khách hàng.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của TOPART luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn & giải đáp mọi thông tin của Khách hàng.